Tietoa Kemin VPK:n toiminnasta

Kemin VPK on Kemissä toimiva sopimuspalokunta, joka on solminut palokuntasopimuksen Lapin pelastuslaitoksen kanssa. Kemin VPK on ns. täydennyspalokunta. Emme siis automaattisesti lähde kaikkiin Kemin alueella tapahtuviin onnettomuuksiin, vaan suurimman osan tehtävistä hoitaa Kemissä Lapin pelastuslaitoksen alaisuudessa toimiva ammattipalokunta.

Palokunnan hälytystehtävät hoitaa hälytysosasto. Lapsille ja nuorille (6-17-vuotiaille) palokunnasta löytyy varhaisnuoriso- sekä nuoriso-osastot. Lisäksi palokunnassamme toimii myös naisosasto. Tarkemmin osastojen toiminnasta voit lukea osastojen omilta sivuilta, joihin löydät linkit tältä sivulta.

Kemin kaupunkilaiset aktivoituivat perustamaan vapaaehtoista palokuntaa kevättalvella 1898. Paikkakunnan sanomalehdessä julkaistiin yleisönkirjoitus, jossa viitattiin viimeisiin tulipaloihin ja korostettiin silloisen vakinaisen palokunnan riittämättömyyttä Kemin kasvaessa.

Lue lisää palokuntamme historiasta

 

Kemin VPK on rekisteröity yhdistys. Palokunnan tarkoituksena on pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta. Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.

Lisätietoa yhdistyksestä