Kemin vapaaehtoinen palokunta ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan pelastustoimen edistäminen ja kehittäminen sekä pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta kokoaa jäsenikseen henkilöitä, jotka ovat vapaaehtoisesti sekä järjestäytyneesti kiinnostuneet edistämään yhteiskunnan ja ympäristön turvallisuutta ja turvaamaan kansalaisia onnettomuuksien aiheuttamilta vaaroilta. Palokunnan tarkoituksena on lisäksi kehittää jäseniään ja pyrkiä kasvattamaan heistä palokuntalaisihanteiden hengessä vastuullisia ja yhteistyökykyisiä yksilöitä.

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö kevät- ja syyskokouksissa. Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi palokunnan hallitus hyväksyä henkilön, oikeustoimikelpoisen yhteisön tai säätiön, joka sitoutuu noudattamaan palokunnan sääntöjä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös alle 16-vuotias nuori huoltajan tai holhoojan suostumuksella. Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön, joka haluaa tukea palokunnan toimintaa tai osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan palokunnan kokouksen määräämän kannatusmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun ja kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun. Maksujen suuruudesta päättää yleinen kokous. Alle 18-vuotiaat nuoriso-osaston jäsenet sekä kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

Jäsenmaksu 10e
Kannatusjäsenmaksu 20e
Kannatusjäsenmaksu (yritykset, yhteisöt) 100e