Hälytysosaston harjoitusohjelma

Hälytysosasto | Naisosasto | Nuoriso-osasto | Kaikki

Hälytysosasto, Kevätkausi 2022

Harjoitusohjelma PDF-muodossa tulostettavaksi tai tallennettavaksi

Kauden avaus

Kaluston/ajoneuvojen tarkastus ja huolto tarvittaessa

Pesuaineet, kalustohallin järjestys

Paineilmalaitteet ja savusukellus

Viestiliikenne/johtaminen

Työturvallisuus

Puhdas paloasema / kaluston huolto keikan jälkeen

Ensiapu

Vaaralliset aineet / öljyntorjunta

Ajoharjoittelu

Oulun mallin testi / kalustokoulutus

Alkusammutuskoulutus

Perusselvitys / lisävesi

Liikuntakoulutus

Vierailu / kohdetutustuminen

Pumput / vesihuolto / vesi luonnonlähteestä

Maasto- ja turvepalot

Solmut, nostot ja tikkaat

Pelastusvälineet

Moottorisahakoulutus

Kauden päätös


Muita tapahtumia vuoden aikana